Subiekt nexo PRO
Subiekt_nexo_PRO_1_stanowisko_pudelko

Zaawansowane funkcje

Wysoka funkcjonalność i rozbudowane możliwości.

Personalizowane wsparcie

Indywidualne podejście i dedykowane wsparcie klientów

Skuteczna analiza danych

Zaawansowane raportowanie i analiza danych

Integracja z systemami zewnętrznymi

Łatwe połączenie z innymi programami i aplikacjami

Efektywność czasu pracy

Optymalizacja czasu pracy i procesów

Subiekt nexo PRO stanowi wsparcie dla zarządzania sprzedażą w małych i średnich firmach. To zaawansowana wersja Subiekta nexo, która nie tylko oferuje pełen zakres funkcji standardowego systemu, ale również dostarcza licznych dodatkowych rozwiązań, zaspokajając nawet najbardziej nietypowe wymagania.

Program Subiekt nexo PRO został zaprojektowany z myślą o obsłudze przedsiębiorstwa, które działa wielooddziałowo. Dzięki temu umożliwia zaawansowane zarządzanie cenami towarów poprzez różne cenniki, w tym główne i dodatkowe. Wyjątkową cechą tego oprogramowania jest rozbudowana obsługa zamówień. W wersji PRO wprowadzono specjalne widoki robocze, takie jak „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia”, „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na zleceniach”. Te widoki znacznie ułatwiają logistykę procesów związanych zarówno z zamówieniami klientów, jak i zamówieniami od dostawców.

Program Subiekt nexo PRO wyróżnia się większą elastycznością i dostępnością. Umożliwia na przykład rozszerzenie o indywidualne pola dla różnych elementów oprogramowania, a także pozwala na tworzenie spersonalizowanych raportów i szablonów wydruku.Podstawowe możliwości Subiekta nexo PRO:

 • Pełna obsługa wszystkich rodzajów dokumentów handlowych i magazynowych.
 • Kompletny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, umożliwiający generowanie pojedynczych lub zbiorczych faktur do dokumentów WZ (Wydania Zewnętrzne), korekty dokumentów magazynowych oraz automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury. Obsługa faktur pro forma oraz faktur sprzedaży z wielu magazynów.
 • Rozbudowany system zamówień, który umożliwia każdej pozycji dokumentu indywidualny termin realizacji, nawet wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
 • Kartoteka asortymentu, zawierająca towary, usługi, komplety i opakowania zwrotne. Dodatkowo, możliwość tworzenia działów sprzedaży w kartotece.
 • Kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Subiekta nexo – umożliwia tworzenie własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK).
 • Zaawansowane pola własne do obiektów systemu.
 • Możliwość definiowania własnych raportów i wydruków.
 • Brak ograniczeń dla plików biblioteki załączników i flag własnych.
 • Role użytkowników ułatwiające odpowiednie nadawanie uprawnień.
 • Profilowanie dostępu użytkowników do magazynów i oddziałów.
 • Definiowanie widoków dla użytkowników.
 • Możliwość zdefiniowania wielu dostawców asortymentu z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem (każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu zarówno zestaw jego indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy).
 • Obsługa zamienników – prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z tego samego zbioru.
 • Kosztorysowanie i sprzedaż usług z wykazem materiałów niezbędnych do ich realizacji.
 • Precyzja ceny do 6 miejsc po przecinku.
 • Możliwość zdefiniowania cenników dodatkowych (dotyczących części cennika głównego, można je ograniczać czasowo).
 • Obsługa oddziałów firmy (z każdym oddziałem jest związany cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego).
 • Sprzedaż z dostawami, rezerwacja dostaw w dokumentach, zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych.
 • Parametr pokazywania lub ukrywania partii asortymentu z przekroczonym terminem ważności.
 • Automatyczne numerowanie partii (generowanie automatycznych kodów dostaw) podczas wprowadzania do magazynu.
 • Możliwość ukrycia asortymentu na wybranych magazynach przy sprzedaży, wydaniach magazynowych i zamówieniach.
 • Wydawanie asortymentu wg HIFO (najdroższe dostawy rozchodowane w pierwszej kolejności).
 • Korekta kosztu dostaw.
 • Możliwość zbiorczej realizacji wielu zamówień jednym dokumentem.
 • Widok roboczy "Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia".
 • Widok roboczy "Asortyment na wyczerpaniu" oraz "Asortyment na zleceniach" do wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców.
 • Minimalna wymagana kwota do zrealizowania zamówienia od klienta.
 • Kontrola kolejności realizacji zamówień ze względu na datę wystawienia zamówień.
 • Kompletowanie zamówień, czyli rezerwowanie dostaw niezbędnych do zrealizowania zamówienia.
 • Rozszerzone możliwości płatności odroczonych – rozbicie na raty.
 • Możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich).
 • Rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD).
 • Kompensaty wielowalutowe.
 • Sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji program sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie).
 • Sesje rozliczeniowe – narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami.
 • Raport "Dostawy przeterminowane", prezentujący asortyment po dacie ważności.