Rewizor nexo PRO
Rewizor_nexo_PRO_1_stanowisko_pudelko

Profesjonalna Księgowość

Zaawansowane narzędzia księgowe dla firm

Ekonomiczna Ewidencja

Skuteczna kontrola nad finansami i zasobami

Wieloaspektowa Analiza

Szczegółowe raporty i analizy finansowe

Rozbudowany Magazyn

Zaawansowane zarządzanie stanem magazynowym

Bezpieczeństwo Danych

Ochrona poufności i bezpieczeństwa informacji

Rewizor nexo PRO to nowoczesny program do prowadzenia pełnej księgowości w małych i średnich firmach. Doskonale sprawdza się również w biurach rachunkowych.

Rewizor nexo PRO został stworzony jako rozszerzona wersja Rewizora nexo, z myślą o użytkownikach poszukujących elastycznego, otwartego systemu finansowo-księgowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowej wersji programu, zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Umożliwia między innymi korzystanie z wielopoziomowych kont kartotekowych, tworzenie własnych raportów i wydruków, własne opisywanie zdarzeń gospodarczych (np. dodatkowe transakcje VAT), analizę zapisów według różnorodnych cech za pomocą tzw. pól własnych, a także rozliczanie rozrachunków ratalnie lub ewidencjonowanie ich według własnych typów. Dzięki funkcjom takim jak punkty rozszerzeń i Sfera dla Rewizora, użytkownicy mają możliwość realizacji indywidualnych rozwiązań, dopasowanych do specyfiki swojej firmy.

Rewizor nexo PRO jest elementem całościowego oprogramowania InsERT nexo PRO, które obejmuje również: Subiekt nexo PRO, służący do zarządzania sprzedażą i magazynem; Rachmistrz nexo PRO, służący do prostego prowadzenia księgowości; Gratyfikant nexo PRO, system kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo PRO, system do zarządzania relacjami z klientamiPodstawowe możliwości Rewizora nexo PRO:

 • Płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe.
 • Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym, w tym otwarcie i zamknięcie ksiąg oraz kwalifikowanie zapisów do "13. miesiąca".
 • Rozbudowana dekretacja, pozwalająca na podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania oraz zaawansowaną kontrolę kręgu kosztów.
 • Ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT, w tym zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT, nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT.
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z naliczaniem i dekretacją amortyzacji z uwzględnieniem kosztów miejsc użytkowania.
 • Podstawowa ewidencja wynagrodzeń, w tym ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę.
 • Zaawansowany system rozliczeń właścicielskich, obejmujący od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami.
 • Ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT.
 • Obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy.
 • Obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych, w tym płatności kartą płatniczą, raporty kasowe.
 • Obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online).
 • Ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT.
 • Wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT.
 • Wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik.
 • Automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów.
 • Integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo.
 • Możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.
 • Obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa wysyłka do Ministerstwa Finansów.
 • Generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych na potrzeby kontroli skarbowej.
 • Wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.).
 • Badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych.
 • Komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Rewizora – możliwość dodawania własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK).
 • Tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont.
 • Tworzenie kartotek księgowych filtrowanych po polach własnych.
 • Definiowalne transakcje VAT.
 • Definiowanie własnych typów amortyzacji.
 • Obsługa magazynu walut – ewidencja i rozliczanie ruchu środków pieniężnych na kontach rachunków walutowych.
 • Sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji program sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie).
 • Możliwość rozliczania rozrachunków za pomocą rat, własne rodzaje rozrachunków.
 • Ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń.
 • Rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD).
 • Kompensaty wielowalutowe.
 • Rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego.
 • Pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji.
 • Definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo.
 • Punkty rozszerzeń - możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).