Rewizor GT

Rewizor GT – profesjonalny system finansowo-księgowy
rewizorgt

Automatyczna kontrola

Automatyczna kontrola

Optymalizacja kosztów

Identyfikowanie potencjalnych oszczędności i lepszej wydajności

Zgodność z przepisami

Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi

Analiza finansowa

Generowanie szczegółowych analiz finansowych

Raportowanie

Generowanie przejrzystych raportów i zestawień

Rewizor GT to zaawansowany system finansowo-księgowy stworzony specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ten profesjonalny program jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości i spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej. Skierowany jest zarówno do samodzielnych księgowych, jak i biur rachunkowych. Rewizor GT oferuje pełną gamę funkcji niezbędnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej, włącznie z zarządzaniem planami kont, dekretacją, księgowaniem, rozliczeniami oraz obsługą środków trwałych.

Rewizor GT to program, który wyróżnia się swoją niezwykłą prostotą obsługi oraz nowoczesnym interfejsem, gwarantującym najwyższą wygodę i ergonomiczność podczas pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu, nawet mniej doświadczeni użytkownicy nie będą mieli problemów z rozpoczęciem pracy z programem.

Rewizor GT to część składowa systemu InsERT GT – w pełni zintegrowanego pakietu programów do prowadzenia firmy z sektora MSP, zawierającego także program do obsługi sprzedaży – Subiekt GT, system kadrowo-płacowy – Gratyfikant GT oraz system zarządzania relacjami z klientami – Gestor GT. W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT.Rewizor GT - Główne cechy:

 • Wszechstronne zarządzanie planami kont, w tym generowanie wzorcowego planu, przenoszenie z innych lat obrotowych oraz automatyczne tworzenie kont kartotekowych poprzez podłączanie kartotek. Dodatkowo, wsparcie dla kont pozabilansowych.
 • Rozbudowana dekretacja dokumentów księgowych, obejmująca podział na dekrety i zaksięgowane dokumenty. Automatyzacja wykonywanych czynności, takich jak tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT oraz obsługa dekretów walutowych.
 • Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami, ściśle powiązane z zapisami na kontach. Pełna historia rozrachunków oraz możliwość rozrachunków wspólnych z Subiektem GT.
 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT zgodnie z obowiązującą ustawą. Ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych, wewnątrzwspólnotowych oraz pozaunijnych. Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K z możliwością rozliczeń miesięcznych lub kwartalnych.
 • Automatyczne tworzenie dekretów księgowych, dzięki dekretacji kontekstowej i importowi. Dodatkowo, rozbudowane schematy importu i wsparcie dla użytkowników korzystających jednocześnie z Subiekta GT i Rewizora GT za pomocą modułu Dokumenty do dekretacji.
 • Funkcje specjalnie dostosowane dla biur rachunkowych, umożliwiające obsługę wielu podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont między podmiotami, zbiorcze operacje na licencjach oraz import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalny Subiekt GT. Ponadto, możliwość archiwizacji wszystkich podmiotów jednocześnie.
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz operacji z nimi związanych.
 • Definiowanie i wyliczanie różnych sprawozdań, zestawień finansowych i deklaracji skarbowych.
 • Tworzenie różnego rodzaju wydruków graficznych i tekstowych. Zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu.
 • Użycie motoru bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, gwarantującego wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
 • Możliwość pracy w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku oraz współpraca z innymi programami firmy InsERT.