Rachmistrz nexo PRO
Rachmistrz_nexo_PRO_1_stanowisko_pudelko

Wsparcie dla wielu firm

Obsługa wielu podmiotów gospodarczych w jednym programie

Bezpieczeństwo danych

Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa informacji finansowych

Automatyzacja procesów

Automatyczne przetwarzanie i księgowanie operacji

E-faktury i e-deklaracje

Obsługa elektronicznych faktur i deklaracji podatkowych

Zaawansowana księgowość

Pełne funkcje księgowe dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw

Rachmistrz nexo PRO to specjalistyczny oprogramowanie do ułatwionej obsługi księgowości, stworzony z myślą o firmach rozliczających się na zasadach księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Doskonale sprawdza się zarówno wśród samodzielnie działających przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić samodzielnie swoje księgi, jak i w biurach rachunkowych.

Rachmistrz nexo PRO jest ulepszoną wersją standardowego Rachmistrza nexo, oferującą znacznie większą elastyczność. Oprócz pełnego zakresu funkcji standardowego systemu, umożliwia on m.in. tworzenie niestandardowych raportów i wydruków, indywidualne opisywanie zdarzeń gospodarczych (np. dodatkowych transakcji VAT), przeprowadzanie analizy zapisów według różnorodnych cech za pomocą tzw. pól własnych oraz rozliczanie rozrachunków ratalnie lub zgodnie z własnymi typami ewidencji. Ponadto, użytkownik może skorzystać z rozwiązań dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb za pośrednictwem tzw. punktów rozszerzeń i Sfery dla Rachmistrza nexo. Dzięki tym możliwościom Rachmistrz nexo PRO zapewnia bardziej spersonalizowane i dostosowane funkcje dla użytkowników.

Rachmistrz nexo PRO stanowi element kompleksowego oprogramowania InsERT nexo PRO, które składa się również z następujących modułów: Subiekt nexo PRO do obsługi sprzedaży i zarządzania magazynem, Rewizor nexo PRO do prowadzenia finansów i księgowości, Gratyfikant nexo PRO do zarządzania kadrami i płacami oraz Gestor nexo PRO do zarządzania relacjami z klientami.Podstawowe możliwości Rachmistrza nexo PRO:

 • Pozwala na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, umożliwiając płynne przejście między różnymi formami księgowości.
 • Umożliwia ewidencję i rozliczanie VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z opcją tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT.
 • Zapewnia ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiając naliczanie i dekretację amortyzacji z uwzględnieniem kosztów miejsc użytkowania, a także ewidencję wyposażenia i remanentów.
 • Oferuje podstawową obsługę wynagrodzeń: ewidencję osobową, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę.
 • Posiada zaawansowany system rozliczeń właścicielskich, który obejmuje składki ZUS wspólnika, ewidencję przychodów z innych źródeł, odliczenia i obniżki podatku związane z różnymi ulgami.
 • Zapewnia ewidencję i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z opcją częściowego bądź pełnego odliczenia VAT.
 • Obsługuje dowody wewnętrzne - dokumenty własne podmiotu dotyczące operacji zachodzących wewnątrz firmy.
 • Umożliwia operacje kasowe gotówkowe i bezgotówkowe, w tym płatności kartą płatniczą, bony, oraz generuje raporty kasowe.
 • Obsługuje operacje związane z rachunkami bankowymi, w tym polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online).
 • Zapewnia ewidencję i rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, integruje się z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT.
 • Umożliwia wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, oraz podatek VAT.
 • Wystawia deklaracje ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz umożliwia eksport do programu Płatnik.
 • Automatycznie dekretuje do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów.
 • Integruje się z systemem sprzedaży Subiekt nexo.
 • Możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.
 • Obsługuje pliki JPK_VAT (informacje o prowadzonej ewidencji VAT) i umożliwia ich obowiązkową wysyłkę do Ministerstwa Finansów.
 • Generuje księgi oraz dowody księgowe do plików JPK i dostarcza je na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.
 • Wspiera procedurę centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.).
 • Umożliwia badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych.
 • Zapewnia komunikację z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS.