Rachmistrz GT

Rachmistrz GT - nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości
Rachmistrz_GT_pudelko

Prosta obsługa

Łatwość w obsłudze programu

Pełna kontrola nad finansami

Zarządzanie finansami firmy w jednym miejscu

Automatyzacja:

Automatyzacja rutynowych czynności związanych z finansami

Raportowanie

Generowanie raportów i analiz finansowych

Integracja z bankami

Łatwe połączenie z systemami bankowymi

Rachmistrz GT to nowoczeski system umożliwiający łatwą obsługę uproszczonej księgowości. Jest szczególnie polecany firmom, które prowadzą księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, rozliczającym się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Program ten stanowi doskonałe narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw, które samodzielnie dokumentują swoją działalność gospodarczą, jak i dla biur rachunkowych. Dodatkowo, Rachmistrz GT jest dostarczany z bezpłatnym programem mikroGratyfikant GT, co umożliwia również podstawową obsługę płac.

Rachmistrz GT stanowi kolejną odsłonę popularnych w Polsce programów firmy InsERT, a mianowicie Rachmistrza 4 oraz Rachmistrza dla Windows. Ten nowoczesny system został wyposażony w najnowsze rozwiązania interfejsowe, które sprawiają, że jest on niezwykle ergonomiczny i użytkownikom przyjazny.

Rachmistrz GT stanowi element całej serii programów InsERT GT, w skład której wchodzą także Subiekt GT – rozwiązanie do obsługi sprzedaży dla małych i średnich firm, Rewizor GT – program umożliwiający prowadzenie księgi handlowej, Gratyfikant GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestor GT – system do zarządzania relacjami z klientami. Wszystkie te aplikacje korzystają z Microsoft SQL Server 2008 R2 jako silnika bazy danych, który jest dostarczany w wersji bezpłatnej – Express Edition, wraz z systemem.Główne funkcje Rachmistrza GT:

  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, zależnie od wybranej formy księgowości.
  • Ewidencja VAT obejmuje zakupy i sprzedaż, w tym rejestrowanie transakcji unijnych. Istnieje także opcja wprowadzenia sprzedaży nieudokumentowanej, która zostaje rozliczona zgodnie ze strukturą zakupów.
  • Ewidencja danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdów oraz rejestrowanie przebiegu pojazdów.
  • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych obejmuje naliczanie i księgowanie amortyzacji, a także generowanie planu amortyzacji. Możliwość prowadzenia także ewidencji wyposażenia i remanentów.
  • Pełna kontrola kartoteki kontrahentów oraz wspólników, w tym dostosowywanie indywidualnych parametrów związanych z rozliczeniami ZUS. Automatyczne księgowanie kosztów lub odliczanie składek ZUS i innych funduszy. Dodatkowo, możliwość obliczania i dokumentowania zaliczek na podatek dochodowy.
  • Obszerna obsługa wynagrodzeń, zawierająca ewidencję osobową, umowy cywilnoprawne i umowy o pracę. Funkcja generowania rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat, z możliwością automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń.
  • Pełna obsługa elektronicznych deklaracji skarbowych, umożliwiająca naliczanie, wydruk oraz wysyłkę takich deklaracji, jak VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, PIT-28 i PIT-8AR.
  • Mozliwość obsługi korekt deklaracji skarbowych z opcją wysyłki elektronicznej.
  • Wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) oraz funkcja eksportu do programu Płatnik ZUS.
  • Integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT, a także możliwość współpracy (opcja Komunikacja) z innymi systemami, jak Subiekt dla Windows, Subiekt 5 EURO, mikroSubiekt dla Windows.