Gratyfikant GT

Gratyfikant GT – nowoczesny system kadrowo-płacowy
gratyfikantgt

Prosta obsługa

Łatwość w korzystaniu z programu

Generowanie dokumentów

Tworzenie automatycznych raportów i dokumentów

Ewidencja czasu pracy

Skuteczne monitorowanie czasu pracy pracowników

Analiza kosztów

Dokładne śledzenie kosztów związanych z wynagrodzeniami

Bezpieczeństwo danych

Ochrona poufności i integralności danych pracowników

Gratyfikant GT to zaawansowany system do zarządzania kadrami i płacami, stanowiący kontynuację programu Gratyfikant 3. Przeznaczony jest głównie dla osób pracujących w małych i średnich firmach oraz biurach rachunkowych, które zajmują się kwestiami związanymi z zarządzaniem personelem i wynagrodzeniami. Gorąco polecamy ten program ze względu na jego nowoczesne funkcje i możliwości.

„Gratyfikant GT to kompleksowe oprogramowanie dedykowane działowi kadr i płac, oferujące szereg zaawansowanych funkcji. Umożliwia prowadzenie kompleksowej ewidencji personalnej w firmie, generowanie różnorodnych umów, rejestrowanie wypłat i rachunków. Dodatkowo, system obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ułatwia wystawianie różnych deklaracji skarbowych, w tym PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40. Ponadto, zintegrowany jest z systemem ZUS, umożliwiając obsługę m.in. RCA, RZA, RSA, DRA. Gratyfikant GT został dostosowany do obowiązujących przepisów i współpracuje z programem Płatnik, co sprawia, że jest kompletnym i wszechstronnym narzędziem do efektywnego zarządzania sprawami kadrowymi i płacowymi.

Gratyfikant GT jest częścią oprogramowania InsERT GT, który został zintegrowany z programami księgowymi tej samej linii, takimi jak księga przychodów i rozchodów – Rachmistrz GT oraz system finansowo-księgowy – Rewizor GT. Umożliwia przeniesienie danych zgromadzonych w wcześniejszych wersjach programów Gratyfikant 3 i mikroGratyfikant GT, a także z systemu Płatnik.Poniżej prezentujemy główne funkcje programu:

  • Nowatorski i elastyczny model wynagrodzeń, oferujący znaczne możliwości tworzenia, zarządzania i obliczania wynagrodzeń dla pracowników.
  • Rozbudowana baza danych pracowników (w tym badania lekarskie, szkolenia BHP, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracowników i wiele innych).
  • Ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia złożonych systemów wynagrodzeń (możliwość wielu definicji wypłat w jednej umowie, składniki płacowe globalne lub indywidualne).
  • Planowanie czasu pracy pracowników w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w trakcie umowy, określanie wyjątków), możliwość wydrukowania kalendarzy miesięcznych i rocznych.
  • Ewidencja umów zlecenia, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); elastyczne harmonogramy wypłat dla umów cywilnoprawnych.
  • Rejestracja faktycznego czasu pracy pracowników (nadgodziny, nocne zmiany, godziny nieobecności, rozliczenia miesięczne lub okresowe).
  • Ewidencja nieobecności w pracy (choroby, urlopy i inne) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane typy absencji).
  • Rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, zdefiniowane składniki, automatyczne składniki, dużo możliwości parametryzacji).
  • Definicje list płac i zestawów płacowych ułatwiające i automatyzujące comiesięczne obliczenia wynagrodzeń; rozliczenia czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnych listach płac; rozbudowany analizator wynagrodzeń.
  • Obliczanie i generowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.